AS Nieruchomości Koszalin – nieruchomości na sprzedaż, domy i mieszkania na sprzedaż

Zapraszamy

Koszalin, Zwycięstwa 97
poniedziałek-piątek
9:00-17:00

Zadzwoń

782 947 474
500 315 269

Napisz

biuro@asnieruchomoscikoszalin.pl

140 000,00

Działka przy głównej drodze krajowej

Rewelacyjnie zlokalizowana działka w Kłosie, przy drodze krajowej nr 6 na trasie Koszalin- Sianów.

Działka o numerze 79/8 o powierzchni 1330m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne w klasie RV.

Działka o nieregularnym kształcie, położona na suchym terenie.

Zgodnie z wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego działka stanowi w części teren oznaczony symbolem 10ZP wg ustaleń planu: projektowana zieleń parkowa o charakterze izolacyjnym, w części oznaczona symbolem 6MN wg ustaleń planu: istniejące budownictwo jednorodzinne w tym nierolnicze, wydzielone tereny budowlane.

Obowiązują ustalenia jak w ust. 1 Uchwały „Na obszarze obejmującym tereny zainwestowane istniejąca zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-rolnicza i usługowa oraz związana z prowadzeniem nieuciążliwej działalności może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na wolnych działkach przyległych do drogi publicznej pod warunkiem nawiązania do cech stylowych istniejącego budownictwa. Wprowadza się zwarte zespoły budownictwa jednorodzinnego i usługowego na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

Działka zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu.

Dopuszcza się indywidualne sposoby zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków do czasu realizacji urządzeń komunalnych z zapewnieniem usuwania i oczyszczania ścieków stosownie do odrębnych przepisów. Działka w sąsiedztwie domów jednorodzinnych.

Działka położona przy drodze krajowej o wzmożonym ruchu.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tej oferty, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

782 947 474 lub 500 315 269

Szczegóły

Rodzaj nieruchomości : Działki
Cel : Sprzedaż
Numer oferty : 580556
Cena : 140 000,00
Adres : Kłos
Rynek : Rynek wtórny
Powierzchnia działki : 1330 m²
Województwo : Zachodniopomorskie
Miejscowość : Kłos
Dzielnica : Kłos
AS Nieruchomości
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ustawą o ochronie danych osobowych wysyłając wiadomość wyrażam zgodę dla AS Nieruchomości, która jest administratorem danych osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych (do których mam prawo dostępu, edycji lub usunięcia) na czas realizacji usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.